NAGRODA ORZEŁ WPROST 2017 TRAFIŁA DO HAJNÓWKI

Nagroda Orzeł WPROST 2017 została przyznana w kategorii Projekt Współpracy Transgranicznej dla projektu realizowanego przez samorząd Miasta Hajnówka pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej PL-BY-UA 2007-2013.

Hajnówka to miasto leżące pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Białowieżą. Hajnówka nazywana jest „Bramą do Puszczy Białowieskiej”.

Działania obejmowały m.in. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce, budowę dwóch nowych reaktorów SBR oraz dwóch zbiorników zagęszczaczy osadu.

7 listopada 2017r w Lublinie odbyła sie gala rozdania nagród . Statuetkę odebrał  Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak.

Orły WPROST to nagroda przyznawana dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych za szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu czy kraju.

To już druga edycja konkursu. Nagrody są nawiązaniem do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost” Michał Maciej Lisiecki. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.