Atrakcje turystyczne Tylicza

Tylickie wody mineralne – występujące tu źródła były od setek lat znane lokalnej ludności, jednak dopiero w roku 1836 zostały szeroko opisane i przedstawione przez geologa – L. Zejsznera. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku utworzono specjalny obszar górniczy „Tylicz”, a spółka Multico uzyskała koncesję na eksploatację i wydobycie miejscowych wód mineralnych na skalę krajową a później światową. Źródła i wycieki wód mineralnych oraz objawy ekshalacji dwutlenku węgla zlokalizowane są w dolinach potoków Muszynka, Bradowiec i Syhowny. Trwale ujęte jest tylko źródło na lewym brzegu Muszynki – poniżej zabytkowej cerkwi prawosławnej znajduje się park z zadaszonym dachem źródłem szczawy wodorowęglanowo- wapniowo- żelazistej cenionym przez mieszkańców i wczasowiczów odwiedzających Tylicz i jego okolice. Kilka innych obudowano prowizorycznie i niedbale(m. in. 2 na trasie Ścieżki Edukacyjno – Przyrodniczej „Na Rakowsku”). Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Na Rakowsku” – Ścieżka ta jest początkowym elementem programu kompleksowego zagospodarowania lasów otuliny Tylicz którego celem jest połączenie funkcji ochronnych, przyrodniczych i produkcyjnych lasu z funkcją społeczną, a także udostępnienie środowiska przyrodniczego dla ruchu turystycznego i edukację ekologiczną społeczeństwa. Ścieżka Edukacyjna biegnie południowymi stokami Tylicza i przez szczyt góry „Bradowiec”. Rozpoczyna się przy źródle położonym ok. 2 km od rynku Tylicza , w kierunku Powroźnika (obok Zakładu Produkcji Wód Mineralnych „Multi Vita”). Przy tym ujęciu wody znajduje się tablica z planem i programem całej ścieżki i miejscami kolejnych obiektów na trasie oznaczonych na mapie oraz w terenie odpowiednimi cyframi arabskimi. Wzdłuż ścieżki edukacyjnej w miejscach zmiany kierunku biegu trasy, rozstawione są strzałki i drogowskazy wskazujące kierunek dalszej podrózy. Na zainteresowanych również czekają ciekawe foldery i ulotki z opisem i mapą ścieżki dostępne w bibliotece Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu, bibliotece szkolnej oraz u Leśników z Tylicza.