Biebrzański Park Narodowy

zwierzyniec

zamosc

biały

koscielisko

poronin

Na nienaruszonych przez człowieka bagnach można oglądać największą w naszym regionie Europy różnorodność gatunków ptaków.

To największy park narodowy w Polsce, o powierzchni niemal 600 km kwadratowych. Położony jest w północno-wschodniej części naszego kraju, na terenie województwa podlaskiego. Obejmuje obszar Kotliny Biebrzańskiej, a więc dolinę rzeki Biebrzy.

Na terenie parku leżą największe w naszym kraju bagna, tzw. Bagna Biebrzańskie. Stanowią one jedną z największych ostoi ptaków bagiennych w Europie Środkowej i Zachodniej oraz miejsce wypoczynku ptaków wędrownych. Naliczono tu ponad 270 gatunków tych zwierząt, w tym bataliony, puchacze i żurawie. Żyjące tu gatunki stanowią ponad 80 proc. wszystkich gatunków ptaków zamieszkujących Polskę. Cały obszar parku objęty został międzynarodową Konwencją Ramsar, chroniącą szczególnie cenne obszary wodno-błotne i lęgowiska ptaków. Uznany też został przez organizację BirdLife International za ważną w skali globalnej ostoję ptaków – Important Bird Area.

Biebrza wzięła najprawdopodobniej nazwę od słowa „bóbr”, bo zwierzę to od wieków licznie zamieszkiwało tutejsze podmokłe tereny. Bagna Biebrzańskie są największą w kraju ostoją łosi, które przetrwały na tych terenach nawet czasy drugiej wojny światowej i rozprzestrzeniły się stąd na inne obszary Polski. Obecnie park zamieszkuje około 400 łosi, które przebywają najchętniej na terenie rezerwatu przyrody Czerwone Bagno. Obszar ten jest ewenementem w skali europejskiej – to prawie pierwotny obszar bagienny, dziki i słabo zaludniony, miejscami wręcz bezludny. Oprócz łosi żyją tu m.in. jelenie, sarny oraz liczne watahy wilków. Bagna Biebrzańskie dają również schronienie aż 700 gatunkom motyli, 500 gatunkom chrząszczy i 450 gatunkom pająków.

Biebrza jest jedną z najpopularniejszych w Polsce rzek, na których organizowane są spływy kajakowe. Wytyczony na niej szlak wodny ma długość 135 km.