Mój nauczyciel i jego praca – 2014

To tytuł konkursu plastycznego, który organizuje Młodzieżowy Dom Kultury oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Krasnobród noclegi zaprasza.

– Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym – mówi Andrzej Szumowski, dyrektor MDK.

Jak podają organizatorzy, celem konkursu jest aktywne włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej, promocja pracy nauczyciela i wychowawcy oraz zwrócenie uwagi na jej znaczenie w życiu naszego społeczeństwa, a także prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, oraz kształtowanie ich uzdolnień i zainteresowań.

Prace wykonane w dowolnej technice,  lecz wyłącznie formacie A3, należy dostarczyć do organizatora tj. MDK w Zamościu do dnia 10 października 2014 roku, na adres Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem –  „Mój Nauczyciel”.