Nauczyciel – twórca czyli malarstwo Ewy Majerczak

Pejzaż oraz martwa natura to tematyka najchętniej podejmowana przez artystkę w jej 20-letniej pracy twórczej. We wrześniu wystawę prac Pani Ewy można oglądać w galerii Restauracji „Klasyczna” w Krościenku n/D. Pieniny noclegi zapraszają.

Obecna wystawa, której wernisaż odbył się w minioną sobotę, to efekt dwudziestu lat pracy artystki, od uzyskania tytułu magistra sztuki do dnia dzisiejszego. Na wystawie zobaczyć można szkice do obrazów prezentowanych podczas obrony dyplomu, i prace stanowiące poszukiwania własnej drogi twórczej, fascynacje pejzażem oraz malarstwem polskim i europejskim. Jedną z aktualnych artystycznych inspiracji Pani Ewy jest twórczość wczesnorenesansowego włoskiego malarza Fra Angelico, co można wychwycić w prezentowanych pracach o tematyce religijnej. Wernisaż uświetnił śpiew i muzyka kapeli Jana Kubika z Krościenka n/D.
Urodzona w 1968 r. w Opolu, absolwentka klasy rzeźby Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem i Wydziału Wychowania Plastycznego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wychowania plastycznego i rysunku uzyskała w 1994 roku. Mieszka na ziemi gorczańskiej, mając przed oknami Pieniny. Maluje pejzaże, kwiaty i anioły. Tworzy w różnych technikach: malarstwo olejne, akwarela, malarstwo na szkle, grafika i rzeźba. Pracuje jako nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Jej prace gościły na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych. Drukiem ukazały się ilustracje do legend pienińskich. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Artystów Pienińskich w Krościenku n/D.