Roztocze

Pomnik  „szarańczy” to pamiątka plagi szarańczy z 1711 r. Napisy głoszą: „Bóg groził ludowi, ale z wiarą praca rozbraja Jego gniewy i klęskę odwraca”; „Na pamiątkę wytępienia szarańczy wędrownej przybyłej w te okolice 27 sierpnia 1711 roku Wólka, Ulów, Zielone, Łabunie, Szarowola, Czołomyja, Przeorsk”

Wapienne „nagrobki” na cmentarzu psów w Zwierzyńcu – obiekt znajduje się na Roztoczu Środkowym w centrum  Stanowisko ma charakter obiektu kamieniarskiego, jest przykładem wszechstronnego zastosowania miejscowego surowca, jakim są twarde wapienie organodetrytyczne miocenu Roztocza

Cmentarz żydowski w Zwierzyńcu  można zaliczyć  do najmniejszych w kraju i liczy sobie 18 macew.

Śladem Napoleona  –  droga łącząca Zwierzyniec i Krasnobród zwana jest traktem napoleońskim. Droga tą miał przemieszczać się ze swoimi wojskami Napoleon ciągnący w 1812 roku na Moskwę.

Monument kamienny – na wyspie stawu Kościelnego. Według tradycji – pogrzebano ulubionego psa Marysieńki Sobieskiej.

Zamość to także bardzo dobrze zawinięta baza turystyczna nożna zobaczyć

Zamość noclegi

Zwierzyniec noclegi leży nad rzeką Wieprz na Roztocze Środkowym. Można tu było spotkać żubry, łosie sprowadzone przez ordynata Jana Zamoyskiego do „zwierzyńca” założonego pod koniec XVI w.