Wypoczynek w Zawoi

Corocznie w Zawoi odbywa się folklorystyczna impreza – Jesień Babiogórska, zaś zimą – Zima w Zawoi – impreza sportowo – folklorystyczna. Od 2011 roku odbywają się także letnie Dni Zawoi.

Interesującą przyrodniczą atrakcją Zawoi jest 8 -metrowej wysokości wodospad na Mosornym Potoku należący do największych w Beskidach.

W grudniu 2003 roku w Zawoi Policznem otwarto nowoczesną kolej krzesełkową na Mosorny Groń (1045 m npm) oraz towarzyszącą mu narciarską trasę zjazdową o długości 1420 m i deniwelacji 336 m. Zespół czterech wyciągów talerzykowych działa też w Zawoi Czatoży.

Zawoja pensjonaty zapraszają!