Zwierzyniec

Zwierzyniec noclegi leży w okolicy Roztoczańskiego Parku Narodowego nad rzeką Wieprz wśród lasów. To popularne miasto turystyczne w województwie lubelskim, oddalone o 30 km od Zamościa. Posiada doskonałą bazę noclegową, która zaspokoi oczekiwania każdego wczasowicza.

Miejscowość została założona jeszcze w XVI wieku i w krótkim czasie zaczęła pełnić funkcję rezydencji letniej rodu Zamoyskich. Stanowi świetny punkt wypadowy nad Roztocze, a w szczególności Roztoczański Park Narodowy.

Roztoczański Park Narodowy jest najbardziej zalesionym parkiem narodowym w Polsce, a na jego obszarze znajduje się to, co przyrodniczo najcenniejsze na Roztoczu. Obejmuje to skały górnokredowe, utwory trzeciorzędowe, piaski czwartorzędowe, najważniejsze gatunki drzew lasów zachodnioeuropejskich, pajęczaki, owady, krocionogi. W parku zobaczymy również padalca zwyczajnego w kolorze turkusowym i żółwia błotnego. Stawy to kompleks 4 stawów położonych na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kompleks został założony w okresie międzywojennym w mokradłach dorzecza strugi Świerszcz. Głębokość zbiorników mieści się w 0,5-1,5 m. Są one napełniane wczesną wiosną, a zrzut odbywa się jesienią. Na skarpie nad stawami znajdują się pomosty i platforma widokowa.

Jedną z ciekawych atrakcji jest Szlak ze Zwierzyńca do Bidaczowa, oznakowany jako żółty, liczy 52 km. Można na tej trasie wyróżnić etapy łatwiejsze i trudniejsze. Mniej wprawni wędrowcy mogą przejść ze Zwierzyńca do Panasówki– to odcinek o długości 9 km, do pokonania w około 2 godziny. Następujący po nim etap Panasówka – Hedwiżyn jest dwa razy dłuższy (18 km), ale ze względu na trudną trasę po bagnach i bezdrożach na jego przejście należy zarezerwować około 6 godzin.

Atrakcje Zwierzyniec

Zwierzyniec, miasto położone jest nad Wieprzem, przy Roztoczańskim Parku Narodowym w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. Zwierzyniec noclegi kwatery Według danych z 31 grudnia 2010 miasto liczyło 3353 mieszkańców. W odległości 3 km na zachód od Zwierzyńca przebiega granica pomiędzy wapienno-piaskowym Roztoczem Środkowym alessowym Roztoczem Zachodnim. Zwierzyniec pokoje kwatery Miasto ze wszystkich stron otoczone jest lasami, które zajmują aż 66% powierzchni gminy. W ich pobliżu, tuż za południową granicą miasta, znajdują się Stawy Echo. Miasto zawdzięcza swoje istnienie Ordynacji Zamojskiej, której działalność gospodarcza była oparta na pozyskiwaniu i przetwarzaniu bogactw pochodzących z okolicznych lasów.

Powstanie Zwierzyńca datuje się na 1593 rok, cztery lata po założeniu Ordynacji. Prawdopodobnie już na początku XVII wieku, funkcjonował jako letnia rezydencja rodziny Zamoyskich. Zwierzyniec pensjonaty Zalążkiem osady był dwór myśliwski zbudowany nad stawem. Niedaleko dworu funkcjonował tu wielki zwierzyniec otoczony wysokim płotem, w którym trzymano m.in. jelenie, sarny, łosie i dziki. W ogrodzie, na wodzie stał pałacyk letni należący do Gryzeldy z Zamoyskich Wiśniowieckiej, matki króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego.

Interesującą i jednocześnie mało znaną dzielnicą Zwierzyńca jest Borek. Zwierzyniec wille Stanowi ją kompleks 71 drewnianych domów, które wybudowane zostały na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy Ordynacja Zamojska przekazała ten teren chłopom za zrzeczenie się praw do serwitutów. Borek tworzy 6 ulic, z których jedna, ul. Wąska, stanowi ewenement z racji swej szerokości i w całości zachowanej drewnianej zabudowy. Klimat miejsca odpowiada dwudziestoleciu międzywojennemu.

Zwierzyniec jest ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym na Roztoczu, jest jednym z głównych ośrodków Roztocza Środkowego. Miejscowość jest pełna różnych pomników, tablic oraz figur historycznych i religijnych. Wśród tych pomników znajdują się m.in. poświęcone żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, leśnikom, Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej, powstańcom styczniowym, jeńcom francuskim, Węgrom, psu Marysieńki Sobieskiej i wielu innym postaciom czy wydarzeniom.  Zwierzyniec apartamenty Jedynym w swoim rodzaju jest kamień w parku miejskim, umieszczony dla uczczenia zwalczenia szarańczy podczas jej nalotu na miasto w 1711.