Kalisz

  Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce. Kalisz ma ponad 1800-lecie udokumentowanej historii. To starożytny geograf Klaudiusz Ptolemeusz odkrył istnienie na ziemiach polskich osiedla pod nazwą Kalisia. Późniejsze wzmianki pisane o nim pojawiać dopiero tysiąc lat później, jednak intensywne poszukiwania archeologów prowadzone po drugiej wojnie światowej potwierdziły wiarygodność starożytnego przekazu. Archeolodzy w okolicach Kalisza i …