Zacisze Trygort-Węgorzewo

Gospodarstwo o powierzchni 30 ha położone jest poza wsią, specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego, produkcji roślinnej i turystyce. Na cele turystyczne przeznaczone jest część budynku mieszkalnego. Siedlisko jest obsadzone wieloma gatunkami drzew tworząc zwarty szpaler, położone pośrodku gospodarstwa a do najbliższych sąsiedzkich zabudowań mamy 1 kilometr. Gospodarstwo agroturystyczne w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 30 …

Węgorzewo

Węgorzewo, dawniej Węgobork, miasto w województwie warmińsko-mazurskim ( jest popularnym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym w W XV wieku, niedaleko zamku, powstała nowa osada nazywana początkowo Gieratową Wolą, potem Nową Wolą. W roku 1479 biskup warmiński Łukasz Watzenrode wydał pozwolenie na wybudowanie w osadzie kaplicy. Miasto rozwinęło się wskutek żywiołowej kolonizacji polskiej osadników z Mazowsza. W …